Odlaganje učenja ili sve što možeš danas ostavi za sutra

Odlaganje učenja je najčešći oblik odlaganja obaveza ili prokrastinacije  među mladima, a dom učenika je mesto kao stvoreno za to. Zbog toga smo ove godine po prvi put napravili online istraživanje sa ciljem da saznamo koliko učenika u PTT domu ima naviku da odlaže obaveze, koliko njih ima osećanje krivice zbog toga i koji su najčešći načini na koji to rade. Kako je anketa izgledala možete pogledati    OVDE

Anketi je pristupljeno 128 puta, a do kraja ju je popunilo 92 učenika Doma. Vreme potrebno za popunjavanje ankete bilo je 2 minuta i 23 sekunde. Svega 18 učenika je popunilo anketu na računaru, a ostalih 74 na mobilnom telefonu.

Prvo se javi nervoza

Kao što smo i pretpostavili, pokazalo se da 66% anketiranih učenika razmišlja kako “ne može da podnese dosadno gradivo”. Ovakvo razmišljanje dovodi do toga, da kada  dođu u dodir sa gradivom koji procenjuju kao dosadno (a to se često događa) doživljavaju nelagodu ili anksioznost. Anksioznost u vezi sa učenjem može da se javi i u situacijama kada učenici žele da sve savršeno nauče, ali i onda kada misle da nisu dovoljno pametni poput njihovih vršnjaka, a takvih učenika, kako se pokazalo u ovom istraživanju, ima 23%. Čak 35% učenika ovu anksioznost oseća i pre nego što uzme knjigu u ruke -čim pomisli na učenje.

A onda se ta nervoza izbegne

U prirodi ljudi je da izbegavaju neprijatnost, pa tako i učenici koji u vezi sa učenjem to osećaju, pribegavaju različitim načinima kojima sebi skreću pažnju ka drugim sadržajima koji su prijatniji. Jedna od takvih aktivnosti je sanjarenje – 59% učenika je anketi reklo da im je to omiljeni obrazac ponašanja. Pored sanjarenja, česta je upotreba društvenih mreža, gledanja filmova na internetu i slično – to je odgovorilo 16% učenika.

Ili se ne izbegne

Izvestan broj učenika ne uspeva ni da uči, ni da se zabavlja, oni se jednostavno brinu – 17%. Ta briga sigurno ne olakšava učenje, već ih dodatno blokira.

Na kraju se ili uči ili bori sa osećajem krivice

bigstock-Portrait-of-a-teenager-brunett-71959153.jpg

Kod odlaganja učenja, veliki problem predstavlja osećanje krivice kojima su neki učenici skloni kada uvide kako su protraćili svoje vreme i dobili loše ocene. Sa ovim nezdravim osećanjem uspeva da se izbori 32% đaka i da se u poslednjem trenutku uhvati za knjigu i popravi ocene, ali 14% đaka to ne uspeva i nastavlja sebe da krivi zbog propuštenih šansi.

Savete o tome šta možeš da uradiš korisno u vezi sa ovim pogledaj OVDE

A šta kažu učenici Doma, pogledajte OVDE.

One thought on “Odlaganje učenja ili sve što možeš danas ostavi za sutra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s